การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ”


ระยะเวลา 1 เดือน (20 วันทำการ)


หน่วยควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล


ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Amornrat FutemwongTeacher001 IC_teacherTeacher003 IC_teacherOramai MueangmoNantana Nunngamrachen pintawongSakorn TanoyAnchana TosilakulPrapaipan WongkreuaChuleewan Yamrubboon