201100 - Integrated Science SEC 001, 002, 801 [2/63]

ขอรบกวนเปิดกระบวนวิชา 201100 สำหรับภาคการศึกษา 2/2563 ให้ด้วยนะคะ ไม่มีใน list จาก LMS นะคะ ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ

JundeePatcharinKosuwanMOUKTONGLANGTHANASAKNUNTIYAKULWARAPORNSAELEECHERDSAKดำริห์ผศ.ดร.กาญจนารุ่งเรืองวงศ์ผศ.วีระศักดิ์