651562 ทักษะปฏิบัติทางสัตวแพทย์สาธารณสุข [2/62]

Practice to increase laboratory skills in the field of veterinary public health under supervision of instructors.

การฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขภายใต้การดูแลของคณาจารย์

Warangkhana ChaisowwongVena ChupiaMontira IntanonMs.THATTAWAN KAEWSAKHORNTongkorn MeeyamKannika Na-LampangDuangporn PichpolAnucha SirimalaisuwanNATTAWOOTI STHITMATEESaruda Tiwananthagorn