บริการสำหรับอาจารย์

  • ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ KC-MOODLE ในฐานะผู้สอน คลิกที่นี่
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม คลิกที่นี่
 

 

บริการสำหรับนักศึกษา

 

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

  • คำถามที่พบบ่อย ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ คลิกที่นี่
  • คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีเข้าใช้งาน Moodle สำหรับอุปกรณ์พกพา คลิกที่นี่