วิธีการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับ อีเมล์มหาวิทยาลัย

 

 


ใบลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้อีเมล์
รูปตัวอย่าง ที่ 1.2ขั้นตอนที่1 ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ เพื่อเข้าใช้ระบบอีเมล์ ลงทะเบียน IT Accountได้ที่ https://account.cmu.ac.th/
หรือติดต่อที่ห้อง OneStop Service อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โดยใช้ข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้ไอที มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรูปตัวอย่างที่ 1.2

ขั้นตอนที่2 เมื่อเข้าระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยได้แล้ว ให้สมัครเป็นสมาชิก https://elearning.cmu.ac.th โดยใช้ข้อมูลจากระบบอีเมล์ ในช่องเข้าสู่ระบบดังนี้

ชื่อผู้ใช้ = ชื่ออีเมล์ เช่น wanida_rod@cmu.ac.th
รหัสผ่าน = รหัสผ่านของอีเมล์ เช่น P4950478


หากสมัครเป็นครั้งแรก หลังจากล๊อกอินต้องกรอกชื่อ-นามสกุลให้ครบ

มีปัญหาในการเข้าระบบให้โทรมาที่ 053-943868 หรือ cmuonline@cmu.ac.th

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามแนวทางการใช้งาน single account ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่