คำถามที่พบบ่อย

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา – สามารถใช้งานระบบโดยทำการ login โดยใช้ username และ password เดียวกันกับ email มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้งาน email ได้ที่ website: http://mail.cmu.ac.th
ในกรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ชาวต่างชาติ
– ที่ไม่มี email ของมหาวิทยาลัย จำเป็นจะต้องให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานงาน ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ทาง email: cmuonline@cmu.ac.th โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ ชื่อ – นามสกุล , รหัสผู้ใช้งาน , รหัสผ่าน , email และ วิชาที่ต้องการเปิดสอน เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบ และทำการเปิดบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งานระบบ
สำหรับนักศึกษา – สามารถใช้งานระบบโดยทำการ login โดยใช้ username และ password เดียวกันกับ email มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้งาน email ได้ที่ website: http:// portal.cmu.ac.th แล้วเลือกหัวข้อ “STUDENT EMAIL”
หากผู้ใช้งานมีปัญหาเกี่ยวกับ account email มหาวิทยาลัยหรือลืม username/password สำหรับการเข้าใช้งาน สามารถเข้ามาติดต่อขอ Username/Password ได้ที่ One Stop Service ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) หรือที่ email: onestop@cmu.ac.th หรือ โทร. 053-943827, 053-943857 ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30น. เว้นวันหยุดราชการ
ระบบ KC-Moodle สามารถทำการ login ได้โดยใช้ email account ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเข้าใช้งานได้ทันทีโดย
username: ชื่ออีเมล์@cmu.ac.th
password: ใช้พาสเวิร์ดเดียวกับอีเมล์มหาวิทยาลัย
โดยตรวจสอบการใช้งาน email ได้ที่ website
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ - http://mail.cmu.ac.th
สำหรับนักศึกษา - http://portal.cmu.ac.th
การ login ครั้งแรกคือการสมัครเข้าใช้งาน ให้กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล จังหวัด ประเทศ ให้ครบทุกช่องในส่วนของข้อมูลส่วนตัว
หากผู้ใช้งานมีปัญหาเกี่ยวกับ account email มหาวิทยาลัยหรือลืม username/password สำหรับการเข้าใช้งาน สามารถเข้ามาติดต่อขอ Username/Password ได้ที่ One Stop Service ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) หรือที่ email: onestop@cmu.ac.th หรือ โทร. 053-943827, 053-943857 ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30น. เว้นวันหยุดราชการ
กระบวนวิชาที่เรียน หรือกระบวนวิชาที่รับผิดชอบทั้งหมด อยู่ในหัวข้อเมนู “My courses” หรือ “วิชาเรียนของฉัน” ซึ่งอยู่ในเมนู “Navigation”
ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ โดยเข้าไปที่เมนู “Administration” หรือ “การจัดการระบบ” แล้วเลือกที่หัวข้อเมนู “Edit profile” หรือ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” เพื่อเข้าสู่การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดเพิ่มเข้าในระบบประกอบไปด้วย PDFs, Word and text documents อื่นๆ, PowerPoint presentations, spreadsheets, zip files, และ media ได้แก่ image, video, และ audio files
ขนาดแต่ละไฟล์ไม่เกิน 20 MB เนื่องจากในระบบมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากหากอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่จะทำให้ระบบเกิดความขัดข้องได้
ดังนั้นไฟล์ที่มีขนาดเกินกำหนดสามารถส่งไฟล์ไปยัง email: cmuonline@cmu.ac.th ให้ผู้ดูแลระบบอัพไฟล์ให้
หรืออัพโหลดไฟล์ไปยังผู้ให้บริการรับฝากข้อมูล อาทิเช่น Dropbox,Skydrive,Youtube เป็นต้น จากนั้นส่งลิงค์ไปยัง email: cmuonline@cmu.ac.th เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบ
สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านทาง email: cmuonline@cmu.ac.th หรือ โทร. 053-943868 ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30น. เว้นวันหยุดราชการ
สามารถทำได้ 2 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 ขอเปิดกระบวนวิชาผ่านทาง email: cmuonline@cmu.ac.th พร้อมทั้งระบุ รหัสกระบวนวิชา, ชื่อกระบวนวิชา, ชื่อ-นามสกุล และ email ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และอาจารย์ผู้สอนร่วม (ถ้ามี)
ช่องทางที่ 2 ขอเปิดผ่านระบบ KC-Moodle โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เริ่มจากการ login เข้าสู่ระบบ
2. เลือกที่หัวข้อ “Subject List” หรือ “รายวิชาทั้งหมด”


3. คลิ๊กที่ปุ่ม “Request a course” ที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์


4. กรอกข้อมูลของกระบวนวิชา ซึ่งประกอบด้วย รหัสกระบวนวิชา และชื่อกระบวนวิชา พร้อมทั้งกำหนด Course category


** ในกรณีที่มีอาจารย์ร่วมสอน ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล และ email ของผู้ร่วมสอน ในช่อง “Supporting information…”

ในขั้นตอนขอเปิดรายวิชา อาจารย์สามารถแจ้งความประสงค์ให้ผู้ดูแลระบบนำรายชื่อนักศึกษาเข้าวิชาได้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการดึงรายชื่อนักศึกษาจากการลงทะเบียนของสำนักทะเบียนฯ เข้าสู่รายวิชาที่เปิด หลังจากนั้นเมื่อนักศึกษาล๊อกอินเข้าสู่ระบบจะพบรายวิชาที่เรียนได้ หรือสามารถตั้งค่ารายวิชาให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนได้ด้วยตนเอง