การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ประเด็นในการเรียนรู้

1. ความหมายของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

2. การใช้แบบประเมินระดับการดูแลแบบประคับประคอง (PPS = Palliative Performance Scale)

3. การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การให้ความรู้ผู้ป่วย

ประเด็นเรียนรู้

1. วัตถุประสงค์การให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ

2. วิธีการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ

3. เทคนิคการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ


พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศในการให้บริการ แผนกปฏิบัติการกลาง ศูนย์ศรีพัฒน์

พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศในการให้บริการ แผนกปฏิบัติการกลาง ศูนย์ศรีพัฒน์

เป็นบทเรียนเบื้องต้น เกี่ยวกับพฤติกรรมบริการในด้านต่างๆดังนี้

  1.  มาตรฐานการสนทนาในงานบริการ อันประกอบด้วย
  • การสนทนาในการให้บริการ
  • การสวัสดี การกล่าวต้อนรับ
  • สรรพนามเรียกผู้รับบริการ
  • การแนะนำตัว
  • การขอปฏิบัติ/ขอให้ผู้รับบริการปฏิบัติ
  • การสนทนาในการให้บริการในห้องเจาะเลือด
 มาตรฐานการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการต้อนรับและบริการ มาตรฐานการแต่งกายและบุคลิกภาพ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ แนวทางในการตอบคำถามที่พบบ่อย

EAKARACH SUKSANG