อบรมอาจารย์

001 - วิชาภาควิทย์

กระบวนวิชาเปิดเพื่อใช้อบรม
ChalorthamNopphadolCHITTASUPHOCHUDAEakanunkul, Ph.D.SuntaraJunmahasathienTaepinKHEAWFUKANTAPORNKittipongpatanaN.Kittipongpatana, Ph.D.Ornanong S.NAKSURIYAORNCHUMAOKONOGI, Ph.D.SIRIPORNSAINAKHAMMATHUKORNSAWANGRATKASIRAWATTipduangtaPratchayaYOO-INWIPAWADEEคนการณ์อ.ดร.ภญ.รัตติรสคำประกอบรศ.ภญ.อุษณีย์จันทราวุธรศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์จันทร์มหเสถียรผศ.ดร.ภญ.วิสินีจันทร์สกาวผศ.ดร.ภญ.สุนีย์จารุมณีรศ.ดร.ภญ.สุพรจิรานุสรณ์กุลผศ.ดร.ภก.สุพัฒน์จุลศรีไกวัลอ.ดร.ภก.จักรพันธ์ชัยญาณะรศ.ดร.ภญ.วรรธิดาธรรมรัตน์อ.ดร.ภญ.ผาณิตนธการกิจกุลรศ.ดร.ภก.สุรพลปิยะมงคลรศ.ดร.ภญ.ศิริวิภาพงษ์ประดิษฐผศ.ดร.ภญ.รังษินีพฤติวรพงศ์กุลผศ.ดร.ภญ.อำไพภู่มณีอ.ดร.ภญ.วรพรรณยศวิมลวัฒน์รศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิรักษ์ศิริวณิชผศ.ดร.ภญ.วรินทรรุ่งแจ้งอ.ดร.ภก.สมจริงลีลาพรพิสิฐรศ.ภญ.พิมพรลี้สวัสดิ์รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์ศิริธัญญาลักษณ์รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์  ศิริธัญญาลักษณ์รศ.ดร.ภญ.บุษบันศิริลุนผศ.ดร.ศศิธรหงษ์วิเศษอ.ดร.ภญ.ดรุณีอัมพะเศวตผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์อินทรักษาอ.ดร.ภก.เอกลักษณ์เกียรติสินผศ.ดร.ภญ.กนกวรรณเจียรนัยกุลวานิชอ.ดร.ภญ.จุฑามาศแสนจุ้มอ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ไชยสุตผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ไรวาอ.ดร.ภญ. อารยา

KC Moodle Quiz

สอนทำ Quiz Online

KAMLARPATTARAPON