Available courses

CMU Zoom Training

คอร์สนี้จะแนะนำท่านให้รู้จักโปรแกรม Zoom Meeting ตลอดจนวิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการใช้งานโปร…
  • Teacher: Arnan Sipitakiat

Learn Moodle Basics - การใช้งานระบบ CMU e-Learning สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Click ที่ปุ่ม 'Enrol me' เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรมครับ
  • Teacher: Arnan Sipitakiat
  • Teacher: Admin User