ประกาศ แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการ Login เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ทาง CMU Online KC-Moodle ได้มีการเปลี่ยนระบบการ Login เพื่อความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้งานระบบ

โดยรูปแบบการ Login แบบใหม่สามารถทำได้ดังต่อไปนี้


1.คลิ๊ก Log in

2. สำหรับอาจารย์และนักศึกษาสามารถ Log in เข้าใช้งานได้โดยคลิ๊ก CMU IT Account
3.เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูปให้กรอกข้อมูลดังนี้

Username:: xxxx @cmu.ac.th

Password:: xxxx

หลังจากนั้นให้คลิ๊ก Sign inLast modified: Thursday, 21 December 2017, 11:13 AM